Antigel-liquitech-G12-mockup.jpg

Cere oferta:

ANTIGEL AUTO G12+

LIQUITECH G12 este un antigel fabricat pe baza de glicoli, conservanti si inhibitori de coroziune organici.
Foloseste tehnologia OAT de protectie impotriva coroziunii.
Termen extins de folosinta: pana la 5 ani sau 300.000 de km.

ANTIGEL/FLUID DE RACIRE EXTENDED LIFE

  • Antigel si agent de rãcire
  • Protejeazã împotriva coroziunii
  • Protectie la inghet
  • Protectie la supraîncãlzire
  • Protectie pana la 300.000km

Ambalaje disponibile:

  • 1L – 576 buc/palet
  • 5L – 120 buc/palet
  • 20L – 28 buc/palet
  • 220L – 2 buc/palet

Produsul este recomandat pentru orice tip de autovehicule cu motoare moderne, de ultima
generatie, care functioneaza cu benzina sau motorina, inclusiv pentru autoturisme cu motoare ultra performante care functioneaza la turatii si temperaturi inalte.

Combina o protectie foarte buna impotriva
coroziunii si a cavitatii aliajelor din aluminiu cu o excelenta protectie pentru metalele grele si
neferoase.

Este compatibil cu piesele din cauciuc sau plastic utilizate la sistemele de racire.
Se recomandă diluarea 1:1 cu apă distilată înainte de a se introduce în sistemul de răcire al motoarelor cu combustie internă, astfel obtinându-se antigel cu punctul de congelare de max .

– 36,4 ºC ( garantat de furnizor)

Ambalare
● 1L, 5L, 20L, 220L


Depozitare
Antigelul se depozitează în spaţii acoperite, uscate, ferite de surse de caldură şi acţiunea directă a razelor solare la temperaturi cuprinse între 5 – 30°C.


Prescripṭii speciale
Antigelul este uşor toxic, poate irita ochii sau pielea. Toate operaţiile de manipulare, transport şi depozitare se vor face respectând normele de securitate a muncii în vigoare corespunzătoare.


Precauṭii
H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de
expunere prelungită sau repetată (Orală)
H302 – Nociv în caz de înghiţire –
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P260 Nu inspirati praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
P270 A nu manca, bea sau fuma în timpul utilizarli produsului.
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P314 Consultati medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
P330 Clătiţi gura.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.