Skip to main content

Termeni și condiții

1. Termeni generali

chemX este denumirea comercială a CHEMX LPE S.R.L., persoană juridică cu sediul în Sat Tarian Com. Girisu De Cris, Str. Mestesugarilor, Nr.18 Tarian, Judet: Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul nr. J05/1416/2012, având CUI RO30598365, numită în continuare CHEMX LPE S.R.L.

Va rugăm să citiți acești termeni și condițîi cu atenție pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului. Utilizarea acestui site implică acceptarea tacită a termenilor și a condițiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înțelegerea (contractul) dintre părți.

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.chemx.ro, CHEMX LPE S.R.L își rezervă dreptul de a schimbă și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, va rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifică termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

2. Generalități

Site-ul chemx.ro este integral proprietatea a entitatii CHEMX LPE S.R.L.denumit în continuare proprietar. Utilizarea sub orice formă a acestui site presupune acceptarea acestor termeni, a politicii de confidentialitate si a politicii de cookie.

3. Informații

Toate informațiile afișate pe acest site sunt furnizate cu scopul de informare generală. Proprietarul nu poate fi considerat răspunzător pentru daune rezultate din utilizarea sau din imposibilitatea de a utiliza acest site.

4. Proprietate intelectuală

Toate drepturile asupra acestui site revin proprietarului, exceptând cazurile în care este menționat altceva. Utilizatorii acestui site au dreptul să vizualizeze, și să stocheze pentru uz personal informațiile prezentate pe acest site. Este interzisă folosirea în alte scopuri (ex: copierea și redistribuirea cu sau fără modificări) decât cele menționate mai sus a oricăror informații prezentate pe acest site, fără acordul scris al proprietarului. Constituie excepție de la această regulă distribuirea pe rețele de socializare acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic. Proprietarul nu poate fi considerat răspunzător pentru inacuratețea informațiilor puse la dispoziție de furnizorii produselor comercializate de către proprietar.

5. Legături către alte pagini

Acest site poate conține legături (link-uri) către alte site-uri. Acestea pot avea politici diferite de cele ale acestui site. Proprietarul acestui site nu poate fi considerat răspunzător pentru utilizarea și conținutul respectivelor site-uri. Este obligația utilizatorilor să consulte politica și termenii acestor site-uri.

6. Modificări la această pagină

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni de utilizare pentru a fi în permanență în concordanță cu politica firmei noastre. Ultima actualizare a fost făcută în data de 03.01.2021